Jak a kdy DIAGNOSTIKOVAT  O S T E O P O R O Z U ?

Spektrum diagnóz a indikací k vyšetření je široké, nejvíce jsou ohroženi pacienti s léčbou kortikosteroidy a ženy v menopauze.

DENZTITOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ umožňuje i stavu skeletu MONITORACI dlouhodobou a odhalení známek odvápnění tj. prořídlé kostní struktury u pacientů jak s primární tak i sekundární osteoporózou.

, který slouží ke stanovení hustoty kostní tkáně a určení množství minerálů obsaženého v kostech.KOSTNÍ DENZITOMETR JE DIAGNOSTICKÝ PŘÍSTROJ

Pouze pracoviště odbornosti radiodiagnostiky může zodpovědně a kvalifikovaně zajistit tuto péči, protože se jedná o vyšetření na principu RTG záření, které je sice minimalizováno, ale pouze znalost pravidel a přísné dodržování „Atomového zákona „ v platném znění je zárukou optimalizace diagnostického výkonu.

Odvápnění kostí je chronické onemocnění, které může být dlouhodobě nepoznáno a významně se tím zvyšuje riziko zlomeniny, která často vzniká jen po minimální zátěži, jako je například kašel, který může způsobit zlomeninu žeber, nebo prudká bolest v zádech při prudkém předklonu či otočení nebo švihu může být zapříčiněna zlomeninou obratlového těla a tak často vede k zakulacení zad nebo chronickým změnám s vadným držením těla.

Takzvané NÍZKOZÁTĚŽOVÉ ZLOMENINY mohou vzniknout i při delší chůzi a samozřejmě i po nevýznamném pádu.

Každá zlomenina výrazně ovlivní kvalitu života a omezení pohybu některým nemocným může přivodit i další komplikace.   

LOKALIZACE ZLOMENIN KOSTÍ není předurčená, riziko zlomenin může být v kterémkoliv místě skeletu, ale nejčastější jsou

  • zlomeniny předloktí a zápěstí
  • zlomeniny obratlových těl
  • zlomeniny kyčelních kloubů