Používáme k vyšetření

Kostní denzitometr LUNAR (DXA fi GE) je moderní špičkový přístorj, kterým lze provést měření hustoty kostní tkáně, které jen s minimální RTG zátěží informuje  o stavu kosti. Výsledky davají okamžité informace o procesu řídnutí kostí. Vyšetření lze kdykoliv  zopakovat a tak i průběžně sledovat   účinnost léčby nebo správně nasměrovat preventivní opatření.   

K dispozici máme přístroje:

  • LUNAR PORODIGI a to i s programem DXA BODY COMPOSITIOM MEASUREMEN, tedy nejen měření kostní hmoty, ale i svaloviny a tuků.
  • Druhým přístrojem je LUNAR ACHILLES - ten vyšetřuje kostní denzitu ultrazvukem.