Nárůst onemocnění skeletu s tvorbou osteoporózy byl v předchozích letech tak vysoký, že první dekáda nového tisíciletí byla nazvána mezinárodní organizací WHO „DEKÁDOU SKELETU“.

PŘÍČINY PROŘÍDNUTÍ KOSTNÍ STRUKTURY souvisí s celou řadou faktorů a to jak primárních tak i sekundárních a některé se nedají ani jednoznačně pojmenovat a označují se jako idiopatické. Nemalý podíl mají různé nemoci s jejich specifickou léčbou, ale hlavním faktorem je stárnutí a hormonální změny v přechodu u žen samozřejmě i poruchy celého endokrinního sytému zejména ty, které ovlivňují metabolismus vápníku a rovněž škodlivé vlivy prostředí, ale i kouření a genetická dispozice se podílí na projevech odvápnění skeletu.

Kromě vyšetření na moderním kostním denzitometru LUNAR firmy GE, u kterého se jedná o nízko zátěžové rentgenové vyšetření, nabízíme i měření kostní denzity ULTRAZVUKEM, KTERÉ SE PROVÁDÍ NA PATNÍ KOSTI. Toto vyšetření je vhodné pro průběžné orientační kontroly a v případě pozitivního nálezu by mělo následovat vyšetření na celotělovém kostním denzitometru DEXA .

V indikovaných případech umožňujeme i doplnění cílených rentgenových snímků na nejasnou oblast nebo při podezření na patologickou frakturu. 

Zvědavost a zvídavost jsou lidské vlastnosti, které posunují život dopředu. Vyšetření kvality vlastní kostní tkáně by mělo odpovědět na zvědavou otázku v jakém stavu a jak silné kost máte a na základě

Toho je možné udělat další rozumná rozhodnutí, které povedou k NEJEN KE ZPEVNĚNÍ KOSTRY, ALE I K UPEVNĚNÍ VAŠEHO ZDRAVÍ.  Je dobré poznat svoje těl, nejenom vážit se, ale i vážit si SVÉHO HODNOTY ZDRAVÍ, která v dnešní době jak se zdá nemá pro některé jednotlivce významnou tržní cenu, ale je nutné si uvědomit, že tato hodnota znamená i pocitový vztah k sobě samému a ke svým blízkým, a proto je nutné poznat svoje tělo po zdravotní stránce, vážit si svého zdraví, které máme a přemýšlet o tom co děláme, co jíme, jestli si tím neškodíme. Například kolotoč přejídání a nesmyslného usilovného hubnutí, nic neřeší, ba naopak organismu škodí. Opakovaně tělu nabízené jednostranné stejné výživové produkty vedou k závislosti na určité potravinové prvky a tato závislost na jídle je stejně škodlivá jako závislost na alkoholu či jiných omamných látkách.

Stále je deklarováno, že pacient má právo vybrat si lékaře, být vyšetřen a léčen podle nejnovějších medicínských metod, na špičkových přístrojích, nejkvalitnějšími léky, ale je nutné si uvědomit, že

ZDRAVÍ NENÍ PRÁVEM, KTERÉ JE ÚPLNĚ ZADARMO, protože i my sami musíme vyvinut úsilí k tomu, abychom si ho udrželi, a proto INVESTICE do vlastního zdraví nebude nikdy zbytečná a využití možnosti předcházet onemocnění je tedy investicí do BUDOUCNOSTI s cílem udržet své tělo co nejdéle v nejlepší fyzické i psychické kondici.

Naše motto je OBSAŽENO v citaci Aristotela:

„ZDRAVÍ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KVALITOU TĚLA“

Z TOHOTO DŮVODU jsme zvážili nemalou investici do kvalitního denzitometrického přístroje, aby bylo umožněno všem zájemcům ve spádové oblasti nejenom z